De juf van de 3de kleuterklas lees voor en toont hoe dat moet. Nu gaan wij oefenen om dat volgende week donderdag zelf te doen.

//foto-dender.demortier.be/#!album-327