Onze missie: we willen een school zijn waar leerlingen goed en graag leren en leven.

Onze visie: Go! Dender is een gemeenschapsschool waarbij het team zich engageert voor ieder kind. We werken aan een totale persoonlijkheidsontwikkeling van elk kind. Onze aandacht gaat niet alleen uit naar de cognitieve en socio-emotionele ontwikkeling; ook de vaardigheden en attitudes zijn belangrijk. We geven iedereen gelijke kansen.

We helpen kinderen die het moeilijk hebben en we zorgen voor voldoende uitdaging voor onze sterke kinderen. Zelfstandigheid bijbrengen is een prioriteit. Onze leerkrachten bereiden de kinderen voor om in de maatschappij te kunnen functioneren. Samen leren, samen leven is dan ook een belangrijk motto. 

Go! Dender vormt verdraagzame, respectvolle, positief kritische, mondige, verantwoordelijke, geëngageerde, zelfstandige, creatieve, sociale en leergierige persoonlijkheden.  

Ons team zet zich in om dit alles te realiseren.