Beste ouders

Naast het toezicht door de leerkrachten voorziet de school een bijkomende BETALENDE opvang waar uw kind gebruik kan van maken.

Hoofdschool SASWEG

  • ’s morgens van 6u30 tot 8u00
  • ’s namiddags van 16u30 tot 18u30
  • woensdagnamiddag van 12u00 tot 18u00

Wijkschool DE STROOM

  • ’s morgens van 7u00 tot 8u00
  • ’s namiddags van 16u30 tot 18u30
  • woensdagnamiddag opvang in de hoofdschool tot 18u00

Tarief

Het tarief van de opvang bedraagt €1,50 per begonnen half uur. De afrekening gebeurt maandelijks op factuur. Het is mogelijk een fiscaal attest op de vragen voor de opvang.

Wat is inbegrepen?

’s Morgens voorzien wij chocomelk of water voor de kinderen. In de namiddag krijgen zij naast chocomelk of water ook een boterham aangeboden.
Op woensdag brengt uw kind een eigen lunchpakket mee voor ’s middags. Soep, koffie of water worden aangeboden zonder meerprijs. Om 16u00 krijgen de kinderen een boterham met een drankje.

Waar?

Het lokaal van de kinderopvang bevindt zich op de gelijkvloerse verdieping in het hoofdgebouw, naast de overdekte speelzaal.

Het reglement van de voor- en naschoolse opvang kan u nalezen in het schoolreglement