Eigenlijk komt het hierop neer: maak voor de kinderen van elke dag een dag die de moeite waard is. Laat een kind ontwikkelen door het aan te bieden wat het nodig heeft.

Een “DENDERende” school waar elk kind VIP is!

Wij helpen de kinderen die het moeilijk hebben, maar we helpen ook de kinderen voor wie het allemaal vlot gaat!
Bereid de kinderen voor op een zelfstandige houding. Leer ze oplossingen zoeken! Niet het vele is goed, maar het goede is veel!

Het GO! onderwijs van basisschool Dender vormt verdraagzame, respectvolle, positief kritische, mondige, verantwoordelijke, geëngageerde, creatieve, zelfstandige, sociale en leergierige persoonlijkheden.

Basisschool Dender, de juiste keuze!