Oudervereniging

  • Een feestelijke ontvangst op de eerste schooldag.
  • De Sint komt naar school.
  • De kinderen van het eerste leerjaar gaan naar Planckendael.
  • De kleuters gaan naar de kermis.
  • Het lokaal voor de opvang werd opnieuw ingericht.

Hierover worden jullie regelmatig geïnformeerd via de school en waarschijnlijk ook via jullie kinderen.

Maar er is meer, veel meer!

  • Klassenfinanciering (forfaitair bedrag per kind voor materiaal en/of activiteiten in de loop van het schooljaar)
  • Aankoop educatief materiaal
  • Afscheidscadeaus zesdejaars
  • … en ga zo maar door …

Al die leuke dingen kunnen niet zonder de steun van jullie, de ouders!

Elk jaar opnieuw wordt dit alles mogelijk gemaakt door de Oudervereniging BSGO Dender. Een groep van geëngageerde en enthousiaste ouders die, samen met de school, een aantal evenementen organiseert waarvan de opbrengsten gebruikt worden voor al onze kinderen!

Wil jij hier ook deel van uitmaken of wil je alvast wat meer informatie? Dat kan!

Stuur een mailtje naar ouderverenigingbsgodender@gmail.com

Samenstelling

Voorzitter: Maaike Batselier

Secretaris: Helga Töpke

Penningmeester: Nico Van Cauwenberghe

Bestuurslid: Oliver Bogaert

De oudervereniging telt daarnaast 28 effectieve leden.

Schoolraad

De leden van de schoolraad:

Ouders:
Coppens Inge
De Smet Joeri
Roedsens Frederic
Personeelsleden:
De Roeck Sofie
De Sterck Annick
Godderis Heleen
Gecoöpteerde leden:
Christophe Punnewaert
Bart Vandesande