Co-teaching: van solist naar teamspeler
Er wordt ingezet op innovatief onderwijs. Co-teaching helpt om een krachtige leeromgeving te creëren, niet alleen voor leerlingen maar ook voor leerkrachten.
Verschillen worden als een troef uitgespeeld: leerkrachten kunnen elkaar perfect aanvullen met hun eigen talenten en competenties en fungeren als rolmodel voor het verbindend leren in de klas. Met twee voor de klas staan biedt meer kansen om te differentiëren. Door samen te werken word je sterker!