Onze school

Beste ouders

Welkom op de website van GO! Dender.

Onze missie: we willen een school zijn waar leerlingen goed en graag leren en leven.

Onze visie: GO! Dender is een gemeenschapsschool waarbij het team zich engageert voor ieder kind.

We streven naar een totale persoonlijkheidsontwikkeling van elk kind. Onze aandacht gaat niet alleen uit naar de cognitieve en socio-emotionele ontwikkeling; ook de vaardigheden en attitudes zijn belangrijk. We geven iedereen gelijke kansen. We helpen kinderen die het moeilijk hebben, maar we zorgen er tevens voor dat we onze sterke kinderen voldoende blijven uitdagen. Zelfstandigheid bijbrengen is volgens ons een prioriteit. Onze leerkrachten bereiden de kinderen voor om in de maatschappij te kunnen functioneren. Samen leren, samen leven is dan ook een belangrijk motto geworden. GO! Dender vormt verdraagzame, respectvolle, positief kritische, mondige, verantwoordelijke, ge├źngageerde, zelfstandige, creatieve, sociale en leergierige persoonlijkheden.

Onze waarden van het pedagogisch project:

  • Openheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Engagement
  • Innovatie
  • Respect
  • Welbevinden
  • Gelijkwaardigheid
  • Samenwerking

Ons team zet zich in om dit alles te kunnen realiseren.

Caroline Huyghens
Directeur