Voor- en naschoolse opvang

Beste ouders

Naast het toezicht van de leerkrachten voorziet de school een bijkomende BETALENDE kinderopvang waar uw kind gebruik kan van maken.

 • ’s morgens van 6u30 tot 8u00
 • ’s namiddags van 16u30 tot 18u30
 • woensdagnamiddag van 12u00 tot 18u00

’s Morgens voorzien wij chocomelk of water voor de kinderen. In de namiddag krijgen zij naast de chocomelk of water ook een boterham aangeboden.
Op woensdag brengen de kinderen een lunchpakket mee. Soep of koffie worden aangeboden zonder meerprijs.

Uiteraard hangt aan deze dienst een prijskaartje.
Wij doen ons uiterste best om de kosten zo laag mogelijk te houden.
Het tarief van de kinderopvang bedraagt €1 per begonnen half uur. Maandelijks maken wij een afrekening op die dan wordt meegegeven via het schriftje of de schoolagenda van uw kind(eren). U kan het verschuldigde bedrag dan overschrijven op de rekening van de school.
Het lokaal van de kinderopvang bevindt zich op de gelijkvloerse verdieping in het hoofdgebouw, naast de overdekte speelzaal. Het lokaal is te bereiken via de rode deur, waar zich ook de boekentassenrekken bevinden.
Om veiligheidsredenen voor de kinderen en de begeleiders van de kinderopvang is de school tijdens de uren van de kinderopvang via slechts één ingang te bereiken: via de Kattestraat.
Gelieve hiermee rekening te houden wanneer u uw kind(eren) ’s morgens brengt of ’s avonds ophaalt.
Wij weten dat voor vele ouders een dienstverlening zoals de voor- en naschoolse kinderopvang van groot belang is.
Om de goede werking ervan te kunnen behouden, vragen wij U om de afrekening stipt te betalen. Wij moeten immers ook onze begeleiders kunnen betalen.
Na de paasvakantie krijgt u van ons de nodige fiscale attesten voor de belastingen.
Bij deze zouden we u ook willen vragen de gegevensfiche achteraan het reglement in te vullen en ons terug te bezorgen. Geef aub een telefoonnummer op (ev. gsm) waarop wij u in geval van nood kunnen bereiken.

Met uw vragen en eventuele klachten kan u steeds terecht op het secretariaat van de school (054 41 31 69).
Mogen wij uw bijzondere aandacht vestigen op de volgende punten (uit het reglement schoolopvang):

 • De leerling moet de begeleidster van de opvang gehoorzamen.
 • Het is verboden alleen de opvang te verlaten zonder schriftelijke toestemming.
 • Na het verlaten van de opvang bevindt de leerling zich niet meer onder de hoede van de begeleidster van de opvang. De ouders dragen vanaf dat moment de volle verantwoordelijkheid.
 • De ouders moeten de nodige voorzieningen treffen om het/de kind(eren) tijdig af te halen.
 • Vanaf 3 aanmaningen bij niet-betaalde maandelijkse afrekening kan uw kind de toegang tot de opvang geweigerd worden en dit tot het verschuldigde bedrag betaald is.
 • De ouders zijn verantwoordelijk voor de schade die hun kind aanbrengt.
 • Bij dringende gevallen zijn de begeleidsters, tijdens hun dienst, steeds te bereiken op het nummer 0479 20 15 93
  Wij hopen u hiermee van dienst te zijn en wensen u het allerbeste.

 

Lees hier de volledige brief na